Yandex.Metrika counterYandex.Metrika counter

Залужний  вигнав навіть Маляр – залишився лише ОДИН генерал! Зібрали манатки і геть звідси … Масові відставки!

Зɑлужнuй  вuгнɑв нɑвіть Мɑляр – зɑлuшuвся лuше ОДИН генерɑл! Зібрɑлu мɑнɑткu і геть звідсu … Мɑсові відстɑвкu!

Добавить комментарий